Personeelsbeoordeling en functioneringsgesprekken

Dagindeling

1 dag van 9.00u tot 16.30u.

Locatie

Kantoor RMU, Plesmanstraat 68 te Veenendaal.

Trainingsinstituut

CHE voor Professionals.

Omschrijving

Het beoordelen van de ene mens door de andere komt elke dag voor. Mensen nemen elkaars gedrag waar, interpreteren dat en trekken vervolgens conclusies. Personeelsbeoordeling en het gesprek over het functioneren van medewerkers zijn niet meer weg te denken binnen organisaties.

Kies een datum
Prijs


€ 385


(BTW-vrij)

Leden ontvangen 15% korting.

Er zijn verschillende werkwijzen, met de daarbij behorende uitgangspunten, om het functioneren van medewerkers aan de orde te stellen en om vast te stellen of een medewerker aan de gestelde eisen voldoet. Er zijn verschillende systemen om functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn niet gelijkwaardig. Op de trainingsdag leert u waar de verschillen liggen. Hoe u meetfouten kunt voorkomen en welke valkuilen er zijn. Alles gedacht vanuit het belang van de organisatie én van de medewerker. In korte tijd doet u ervaring op in het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Er is met name aandacht voor de wijze van gespreksvoering, het oefenen in beoordelingsvaardigheden, alsmede voor de wijze waarop u, op basis van de gevoerde gesprekken, tot afspraken komt met uw medewerkers volgens de toetsbare en realistische (SMART) criteria.

Wat leert u?

  • Wat de verschillen zijn tussen beoordelings- en functioneringsgesprekken.
  • Hoe u meetfouten kunt voorkomen en welke valkuilen er zijn.
  • Hoe u op de juiste wijze een gesprek voert, uw medewerker beoordeeld en afspraken maakt volgens de SMART-criteria.
  • U doet ervaring op in het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken.

Deze cursus kan ook in company worden gegeven, toegespitst op de specifieke vragen en behoeften van uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.