Herhalingscursus BHV Alblasserdam

Dagindeling

1 dag, 09.00 - 16.30 uur

Locatie

ImproCon, locatie Alblasserdam

Trainingsinstituut

ImproCon

Omschrijving

Kies een datum

 

Prijs

 

€ 190

Excl. 21% BTW

Leden ontvangen 15% korting

Volgens de Arbowet worden werkgevers verplicht tot het aanwijzen van één of meer werknemers als Bedrijfshulpverlener (BHV-er). Het aantal BHV-ers vloeit voort uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie van het bedrijf en is derhalve afhankelijk van de omvang van de risico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen. In het
algemeen geldt als vuistregel; minimaal 1 BHV-er permanent aanwezig per 50 werknemers. Bij bedrijven van 250 medewerkers of meer, kan grofweg worden uitgegaan van 2% BHV’s op het totale personeelsbestand. Het doel van de training is de medewerkers die kennis en vaardigheden te verschaffen die zij als BHV-er wettelijk moeten beheersen.

Inhoud BHV Herhaling

  • Eerste hulp
  • Reanimatie inclusief gebruik AED (Automatische Externe Defibrilator)
  • Bergen en verplaatsen slachtoffers
  • Het melden van incidenten; Beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie)
  • Ontruiming en kennis kleine blusmiddelen

Certificering
Als de kennis en de praktijkoefeningen met een voldoende worden beoordeeld, ontvangt de deelnemers het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’. Het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een BHV herhaling te volgen.

Deze cursus kan ook in company worden gegeven, toegespitst op de specifieke vragen en behoeften van uw organisatie.

Neem hiervoor contact met ons op.